Jeszcze parę tygodni temu, nikt nie wyobrażał sobie, w jaką edukacyjną podróż wspólnie wyruszymy. Wszyscy razem uczymy się, jak być ze sobą w tej trudnej sytuacji - koronawirus sprawił, że nasza szkoła, podobnie jak wszystkie inne szkoły w Polsce, wprowadza  różne formy zdalnego nauczania i zdalnej komunikacji. Choć jeszcze wiele wyzwań przed nami, jesteśmy dumni z tego, co już się wydarzyło, zwłaszcza z waszych dzieci, a naszych uczniów, którzy codziennie siadają do pracy, czytają zadane teksty, rozwiązują ćwiczenia, piszą eseje i robią projekty online itp.

Jesteśmy wdzięczni Wam, Rodzicom i Opiekunom, że wspieracie swoje dzieci w uczeniu się, że codziennie pomagacie im w pracy, ułatwiacie im dostęp do komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych, choć często musicie te sprzęty dzielić razem z nimi - lub co gorsza - negocjować, w jakich godzinach i na jakich warunkach każde z waszych dzieci może z nich korzystać. Wspieracie dzieci psychicznie, dbacie, żeby rozsądnie się zachowywały. Z własnego doświadczenia wiemy, jakie to trudne!

Wierzymy, że najważniejsze w tej chwili jest bezpieczeństwo waszych dzieci i  rodzin, a także dbanie o psychiczną równowagę, w tym równowagę między czasem nauki, a czasem na wspólne bycie ze sobą, czytanie, oglądanie filmów, a nawet aktywność fizyczną. Dlatego prosimy o dalsze wspieranie dzieci w nauce, ale z zachowaniem zasad higieny i ograniczeniem czasu spędzanego przed ekranem.

Pragniemy Państwa uspokoić - to wyjątkowy czas i wyjątkowa próba, dlatego zachęcając do nauki, zapewniamy równocześnie, że osiągnięcia uczniów będą doceniane i oceniane w wyjątkowy sposób. Liczy się to, czy dzieci podejmują zadania i wyzwania, które stawia przed nimi zdalna edukacja, mniejsze znaczenie ma teraz to, ile dobrych odpowiedzi udzielą i na ile procent rozwiążą test. I tak prawdopodobnie większość trudnych tematów trzeba będzie powtórzyć, gdy wreszcie wszyscy wrócimy do szkoły, także dlatego, że nie wszyscy nasi uczniowie mają równy dostęp do zdalnej edukacji - zdajemy sobie z tego sprawę. Zrobimy wszystko, by te niezawinione przez uczniów nierówności w dostępie do sieci i komputerów wyrównać po powrocie do szkoły.

Dyrektor i Nauczyciele PSP nr 1 w Kluczborku

Poprawiony (piątek, 03 kwietnia 2020 21:32)