Dyrekcja Publicznej Szkole Podstawowej  nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku informuje, że istnieje jeszcze możliwość zapisu do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.