Dyrektor Szkoły Krzysztof Syposz

Zastępca Dyrektora Szkoły Ewa Bar