Nr programu

Nazwa przedmiotu

Tytuł programu

Autor/autorzy

Klasy I

1/19/20/psp1

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

2/19/20/psp1

Religia I-III

Czekając na Jezusa

Red. Ks. Marcin Wilczek

3/19/20/psp1

Język angielski I-III

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego klasy I-III

A.Mędela, M.Kondro,A. Sikorska E. Piotrowska, I. Studzińska

4/19/20/psp1

Etyka

„Chcemy być lepsi" Program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

Klasy II

5/19/20/psp1

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

6/19/20/psp1

Religia I-III

Czekając na Jezusa

Red. Ks. Marcin Wilczek

7/19/20/psp1

Język angielski I-III

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego klasy I-III

A.Mędela, M.Kondro,A. Sikorska E. Piotrowska, I. Studzińska

8/19/20/psp1

Etyka

„Chcemy być lepsi" Program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

Klasy III

9/19/20/psp1

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

10/19/20/psp1

Religia I-III

Czekając na Jezusa

Red. Ks. Marcin Wilczek

11/19/20/psp1

Język angielski I-III

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego klasy I-III

A.Mędela, M.Kondro,A. Sikorska E. Piotrowska, I. Studzińska

12/19/20/psp1

Etyka

„Chcemy być lepsi" Program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

Klasy IV

13/19/20/psp1

Język polski

„Nowe słowa na start" Program nauczania ogólnego kształcenia języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

14/19/20/psp1

Historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

15/19/20/psp1

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Jolanta Golanko

16/19/20/psp1

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem"

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

17/19/20/psp1

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak,

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

18/19/20/psp1

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Klucz do muzyki

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak -Drążęk, Agnieszka Sołtysik

19/19/20/psp1

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to"

Michał Kęska, Grażyna Koba

20/19/20/psp1

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

21/19/20/psp1

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

22/19/20/psp1

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

23/19/20/psp1

Religia

Zbawieni w Jezusie Chrystusie

Red. Ks. Marcin Wilczek

24/19/20/psp1

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Zmodyfikowany program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej II etap edukacyjny klasy IV-VI

S. Gawińska, A. Watzlawik

25/19/20/psp1

WDR

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej

Teresa Król

Klasy V

26/19/20/psp1

Język polski

„Nowe słowa na start" Program nauczania ogólnego kształcenia języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

27/19/20/psp1

Historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

28/19/20/psp1

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Anna Zdziennicka

29/19/20/psp1

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem"

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

30/19/20/psp1

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak,

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

31/19/20/psp1

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Klucz do muzyki

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak -Drążęk, Agnieszka Sołtysik

32/19/20/psp1

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to"

Michał Kęska, Grażyna Koba

33/19/20/psp1

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

34/19/20/psp1

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

35/19/20/psp1

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

36/19/20/psp1

Religia

Zbawieni w Jezusie Chrystusie

Red. Ks. Marcin Wilczek

37/19/20/psp1

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Zmodyfikowany program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej II etap edukacyjny klasy IV-VI

S. Gawińska, A. Watzlawik

38/19/20/psp1

WDR

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej

Teresa Król

30/19/20/psp1

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej -„Planeta Nowa"

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Klasy VI

40/19/20/psp1

Język polski

„Nowe słowa na start" Program nauczania ogólnego kształcenia języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

41/19/20/psp1

Historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

42/19/20/psp1

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej -„Planeta Nowa"

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

43/19/20/psp1

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Anna Zdziennicka

44/19/20/psp1

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem"

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

45/15/16psp1

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak,

M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

46/19/20/psp1

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej Klucz do muzyki

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak -Drążęk, Agnieszka Sołtysik

47/19/20/psp1

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ,,Lubię to"

Michał Kęska, Grażyna Koba

48/19/20/psp1

Technika

Program nauczania techniki w szkole podstawowej Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

49/19/20/psp1

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

50/19/20/psp1

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

51/19/20/psp1

Religia

Zbawieni w Jezusie Chrystusie

Red. Ks. Marcin Wilczek

52/19/20/psp1

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Zmodyfikowany program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej II etap edukacyjny klasy IV-VI

S. Gawińska, A. Watzlawik

53/19/20/psp1

WDR

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej

Teresa Król

Klasy VII

54/19/20/psp1

Język polski

„Nowe słowa na start" Program nauczania ogólnego kształcenia języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

55/19/20/psp1

Historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

56/19/20/psp1

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej -„Planeta Nowa"

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

57/19/20/psp1

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Anna Zdziennicka

58/19/20/psp1

Chemia

Ciekawa chemia klasa 7-8

Hanna Gulińska, J. Smolińska

59/19/20/psp1

Fizyka

„Świat fizyki" Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

60/19/20/psp1

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem"

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

61/19/20/psp1

Plastyka

Do dzieła! Program nauczania plastyki

w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

J. Lukas, K. Onak

62/19/20/psp1

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej Klucz do muzyki

U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik

63/19/20/psp1

Informatyka

„Lubię to!" Program nauczania zajęć komputerowych

dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej

Michał Kęska

64/19/20/psp1

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

65/19/20/psp1

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego kurs podstawowy

Anna Jaroszewska

66/19/20/psp1

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

67/19/20/psp1

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

red. M. Baron, ks. M. Ogiolda

68/19/20/psp1

WDR

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej

Teresa Król

69/19/20/psp1

Doradztwo zawodowe

Program zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

M. Krupa-Przewłocka

Klasa VIII

70/19/20/psp1

Język polski

„Nowe słowa na start" Program nauczania ogólnego kształcenia języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Marlena Derlukiewicz

71/19/20/psp1

Historia

Program nauczania historii w klasach IV-VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś"

Tomasz Maćkowski

72/19/20/psp1

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej -„Planeta Nowa"

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

73/19/20/psp1

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia

Anna Zdziennicka

74/19/20/psp1

Chemia

Ciekawa chemia klasa 7-8

Hanna Gulińska, J. Smolińska

75/19/20/psp1

Fizyka

„Świat fizyki" Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej

Barbara Sagnowska

76/19/20/psp1

Matematyka

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem"

M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska

77/19/20/psp1

Informatyka

„Lubię to!" Program nauczania zajęć komputerowych

dla klas 4 - 6 szkoły podstawowej

Michał Kęska

78/19/20/psp1

Język angielski

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

79/19/20/psp1

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego kurs podstawowy

Anna Jaroszewska

80/19/20/psp1

Wychowanie fizyczne

Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

81/19/20/psp1

Religia

Droga wspólnoty zbawionych

red. M. Baron, ks. M. Ogiolda

82/19/20/psp1

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma

83/19/20/psp1

WDR

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły klasy 7 szkoły podstawowej

Król Teresa

84/19/20/psp1

Doradztwo zawodowe

Program zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

M. Krupa-Przewłocka

85/19/20/psp1

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro

Barbara Furman

Klasy I-III

86/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne MG

Z. Nowak

87/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne DB

Z. Nowak

88/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne BG

E. Jerczyńska-Mazur

89/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne ZA

Z. Nowak

90/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne JG

Joanna Garbowska

91/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne JB

Józefa Kowal

92/19/20/psp1

Rewalidacja

Zajęcia rewalidacyjne BJ

Dorota Zimoch

Klasy IV VI

93/19/20/psp1

Etyka

Ludzkie ścieżki kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

A. Ziemska,

Ł. Malinowski

 

 

 

Poprawiony (wtorek, 07 lipca 2020 12:40)