MATEMATYCZNE POTYCZKI

14 grudnia w naszej szkole odbył się I etap konkursu „Matematyczne Potyczki”. W konkursie wzięło udział 18 uczniów klas trzecich, którzy zmagali się z niełatwymi zadaniami matematycznymi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w skład której weszły: pani dyrektor Ewa Bar, pani Anna Sabina, pani Beata Górska oraz pani Natalia Liśkiewicz. Po komisyjnym sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono laureatów.

Oto uczennice, które będą reprezentowały naszą szkołę
w IX Regionalnym Konkursie „Matematyczne Potyczki”.

I miejsce Martyna Jańska
II miejsce Paulina Lechowicz
III miejsce Kaja Zajączkowska


Laureatom oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!