Dnia 4 października nasza szkoła przyłączyła się do obchodów Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem tej akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja stała się okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

W szkole odbyło się wiele ciekawych działań. Uczniowie klas III rozegrali turniej gier, które poświęcone były tabliczce mnożenia. Uczniowie klas V stali się egzaminatorami
i sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród kolegów, pracowników szkoły i rodziców.

Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w przerwach z tabliczką mnożenia, podając największą ilość iloczynów w ciągu dwóch minut. Spośród wszystkich uczestników tych zmagań, w trzech kategoriach wiekowych, wyłonieni zostali mistrzowie.
Obchody
Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza.


Poprawiony (wtorek, 08 października 2019 21:14)