Ulti Clocks content
logowanie
zobacz więcej używając loginu i hasła, które są na tablicy ogłoszeńJuż JEST
szkolna gazetka
"BZYK"
dostępna Nenu Główne - zakładka BZYK / bzyk nr 1
 
 

Już po raz kolejny odbyła się w naszej szkole edycja Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny. W tej umysłowej rozgrywce wzięło udział blisko 52,5 tys. uczestników z całej Polski. Wśród nich bezkonkurencyjny okazał się uczeń naszej szkoły PAWEŁ CIRKO, który tak jak w latach poprzednich zdobył I miejsce w Polsce i uzyskał tytuł Laureata tego konkursu.
Bardzo dobry wynik uzyskał również Adrian Czaja z klasy III b (2. miejsce w woj. opolskim!)

Pozostałe najlepsze wyniki w szkole uzyskali:
Agnieszka Sytniewska - najlepszy wynik wśród uczniów klas IV
Martyna Jańska - najlepszy wynik wśród uczniów klas V
Serdecznie gratulujemy uczniom i ich rodzicom.

Zapraszamy za rok na kolejne edycje konkursu!
Katarzyna Żurawska

 

Poprawiony (środa, 25 lutego 2015 10:26)

Więcej…

 

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2527 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.),
3. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Ilekroć w dalszym tekście jest mowa o:
• dzieciach- rozumie się przez to uczniów, uczniów niepełnosprawnych,
• rodzicu- rozumie się przez to także prawnego opiekuna.

Poprawiony (niedziela, 22 lutego 2015 22:45)

Więcej…

 

DAĆ IM NADZIEJĘ”

Uczniowie naszej szkoły kolejny rok uczestniczą w programie edukacyjnym, prowadzonym przez OO. Franciszkanów z Góry św. Anny – „Dać im nadzieję”, który polega na pomocy dziecku z Burkina-Faso w zdobywaniu wykształcenia. Naszym podopiecznym jest, liczący obecnie piętnaście lat, Charle’s /Karol/ Zabre.

Otrzymaliśmy od niego list /ze znacznym poślizgiem czasowym z powodu zamieszek wojennych w tym kraju/ wraz z fotografią. Na zdjęciu „nasz” Karol, to chłopiec stojący obok mamy z 3 rodzeństwa.

Serdecznie dziękuję Szanownym Rodzicom i uczniom za zaangażowanie w akcje charytatywne wspierające edukację Karola.

Poniżej tłumaczenie listu wraz z fotografią.

Katechetka – Elżbieta Bassy.

 

Więcej…