Ulti Clocks content
logowanie
zobacz więcej używając loginu i hasła, które są na tablicy ogłoszeńNa podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego informujemy, że dyrektor szkoły ustalił, dni: 02.05.2017 r. dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z § 6a ust. 2 informujemy rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w szkole.

Warunkiem udziału dzieci w w/w zajęciach jest dopełnienie następującej procedury:

  1. Rodzic (opiekun prawny) przekazuje do sekretariatu szkoły do 27.04.2017 r.) oświadczenie (załącznik 1-wzór oświadczenia).
  2. Uczeń, którego rodzic (prawny opiekun) nie złoży w/w oświadczenia w określonym terminie, nie będzie mógł przebywać w szkole w w/w dniu.
  3. Druk załącznika jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Więcej…

 
 

Poprawiony (środa, 19 kwietnia 2017 17:56)

 

6 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona  w Kluczborku odbyła się Szkolna Liga -  Runda Wiosenna – Finałowa . W XXV Edycji Ligi wystartowało osiem czteroosobowych drużyn ze wszystkich kluczborskich szkół oraz Kuniowa i Kujakowic Dolnych. Grano systemem rundowym każdy z każdym z czasem 10 minut dla zawodnika. Do klasyfikacji końcowej ligi sumowano obie rundy razem – jesienną i wiosenną.
Walkę o Mistrza Ligi wygrała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku
po bardzo zaciętej walce z drużyną z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuniowie. Obie drużyny zdobyły po 45 punktów. O kolejności miejsc decydowały dodatkowe punkty regulaminu – czyli bezpośredni wynik meczów obu rund. Tę punktację wygrała PSP2 w Kluczborku w stosunku 5:3.

Klasyfikacja drużynowa:
1.PSP nr 2 Kluczbork – 45 pkt.
2.PSP Kuniów – 45 pkt.
3.PSP nr 1 Kluczbork – 38,5 pkt.
4.PSP Kujakowice Dolne – 34 pkt.
5.PSP nr 5 Kluczbork – 25 pkt.
6.PSP Kuniów – II drużyna – 20,5 pkt.
7.PSP nr 5 Kluczbork  II drużyna– 9,5 pkt.
8.PSP Kujakowice Dolne – II drużyna  - 5,5 pkt.

Drużyny z podium grały w składzie:
PSP2 Kluczbork ; Noculak Agnieszka, Brzana Szymon, Wiecha Miłosz, Kowalska Maja
PSP Kuniów: Dziegiel David, Janas Igor, Weigel Rafał, Wiecha Nicola
PSP1 Kluczbork: Czaja Adrian, Janowska Emilia, Baczyński Dominik, Mazurczak Karina

Klasyfikacja indywidualna:

Szachownica 1
1.Czaja Adrian  - 14 pkt.  – PSP1 Kluczbork
2.Dziegiel David – 12 pkt. – PSP Kuniów
3.Jantos Wiktor – 10pkt. – PSP Kujakowice Dolne

Szachownica 2
1.Jantos Krystian – 12 pkt.  – PSP Kujakowice Dolne
2.Brzna Szymon – 11,5 – PSP 2 Kluczbork
3.Janas Igor – 10 pkt. – PSP Kuniów

Szachownica 3
1.Wiecha Miłosz – 13 pkt. – PSP2 Kluczbork
2.Baczyński Dominik – 10,5 pkt.  – PSP1 Kluczbork
3.Weigel Rafał 10pkt. – PSP Kuniów

Szachownica  4 – dziewcząt
1.Kowalska Maja – 14 pkt. – PSP nr 2 w Kluczborku
2.Wiecha Nokola – 12 pkt. – PSP Kuniów
3.Mazurczak Karina – 8 pkt. – PSP nr 1 Kluczbork

Rewelacyjnie zagrali  - Medalista Mistrzostw Polski Adrian Czaja uczeń PSP1 Kluczbork, odkrycie ligi  - Maja Kowalska – uczennica PSP2 Kluczbork: wygrali wszystkie swoje partie – 14. WIELKIE BRAWA.
Najmłodszymi uczestnikami ligi byli – 9 letni szachiści z Kuniowa – Joanna Pilot, Daniel Dziegiel. Najpiękniejszą partię rozegrali w 4 rundzie – Igor Janas, Szymon Brzana. W trudnej pozycji wygrał z pomysłem Igor Janas z PSP Kuniów.
Zawody sędziowali – Tadeusz Tymrakiewicz, Jerzy Jaszcz. Organizatorami ligi byli: PSP1w Kluczborku, Nagrody ufundowała Rada Rodziców przy PSP1 w Kluczborku. Imprezę otworzyła, nagrody wręczyła Pani Dyrektor Ewa Bar. Zwycięskie drużyny otrzymały okazyjne puchary, najlepsi na szachownicach piękne statuetki. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Do sportowej walki w XXV Edycji Ligi przystąpiło ponad 40 szachistów.
Zawody wyłoniły najlepsze drużyny i nowe talenty. Królewska gra coraz bardziej gości w szkołach podstawowych. XXV Edycja Ligi spełniła swoje walory wychowawczo – sportowe.
Do zobaczenia za rok na XXVI Edycji 2017/2018

Organizatorzy

Poprawiony (piątek, 07 kwietnia 2017 15:32)

Więcej…

 

Poprawiony (środa, 05 kwietnia 2017 17:47)

Więcej…